Înot performanță

Deşi rafinarea calităţilor bio-psiho-motrice trebuie asigurată pe întreg parcursul vieţii, ea devine esențială în sportul de performanţă. Astfel, în lungul drum al pregătirii înotătorilor, CS PERFORMER urmăreşte:

  • Creşterea progresivă a potenţialului fiziologic al sportivilor.
  • Aplicarea unui sistem de probe şi norme de control, care să regleze eficient intensitatea efortului şi să permită selecţionarea celor mai eficiente mijloace și metode de antrenament.
  • Modificarea graduală a solicitărilor, pe nivele de instruire şi acumulare, în raport cu etapele planificate.
  • Verificarea stării de sănătate a sportivilor și programarea cu regularitate a vizitelor medicale.
  • Perfecţionarea tehnicilor de predare, prin participarea la congrese, conferinţe ştiinţifice de profil, colegii metodice (clinics), etc.
  • Stabilirea unor legături cu alte cluburi sportive din ţară şi străinătate, în vederea organizării unor competiţii, a schimbului de experienţă şi a materialelor de specialitate, a derulării stagiilor de pregătire centralizată în cantonamente.
  • Organizarea unor prelegeri şi lectorate pentru specialiştii clubului.
  • Promovarea sportului curat, prin prevenirea şi combaterea folosirii substanţelor dopante şi a metodelor care viciază ilegal rezultatul sportiv.
  • Colaborarea cu principalele structuri implicate în fenomenul sportiv: Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (UNEFS), Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS), Ministerul Educaţiei Naționale (MEN), Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), etc.

Ești interesat să lucrezi cu noi?

Unde ne găsiți

Sediul nostru social este situat în Corbeanca, Str. Hipodromului nr.32E, Județul Ilfov